This project is read-only.

LEGISLATIVNÍ ZMĚNA PRO ROK 2013

Jelikož není jasné, jestli v roce 2013 bude platit jednotná sazba 17,5% nebo 15% a 21%. Je zapotřebí upravit datový model tak aby byl schopný pojmout obě dvě varianty.
Na adrese https://www.idoklad.cz/odataservice.svc/$metadata je dostupná verze která používá pro hodnotu sazby DPH celočíselný datový typ (byte). V následující verzi tento datový typ změníme na desetinný (decimal).
Verzi s desetinným typem budeme nasazovat 19.12.2012 v 20:00
Sazba 17,5% bude vedena jako

DruhSazbyDPH = Zakladni = 1

Na adrese https://dev.idoklad.cz/ je připravena verze 2.3.1, která již obsahuje změněný datový typ a lze ji použít k testování upraveného API.

Poznámka: Upravení datového typu ve vašem systému včetně testování by nemělo zabrat více než 1MD.

Zmiňovaná změna datového typu se týká pouze těchto tří entit:

Faktura Vydaná
FakturaVydana.png

Faktura Vydana Polozka
FakturaVydanaPolozka.png

Sazba Dph
SazbaDph.png

Last edited Dec 10, 2012 at 7:12 PM by Skudce, version 4

Comments

No comments yet.