This project is read-only.

Přihlášení ke službě

Přihlášení ke službě je možné dvěma způsoby. V obou případech je potřeba sestavit řetězec SecureToken, který slouží k přihlášení ke službě. SecureToke získáme pomocí zahashování řetězce, který získáte spojením uživatelského jména, znaku ‚|‘ a uživatelského hesla, funkcí SHA256.

Last edited Dec 10, 2012 at 6:46 PM by Skudce, version 2

Comments

No comments yet.