This project is read-only.

Přidání položky faktury

Oct 13, 2013 at 8:46 PM
Stáhl jsem si DokladEntities s threadu výše. Podařilo se mi úspěšně přidat kontakt i fakturu. Při snaze o přidání položky faktury (AddToIssuedInvoiceItems) ale neustále dostávám nic moc neříkající exceptionu s tímto textem.
An error occurred while processing this request.Exception has been thrown by the target of an invocation.System.Reflection.TargetInvocationException at System.Data.Services.DataService`1.BatchDataService.HandleBatchContent(Stream responseStream)On change issued invoice items throw exception. Please contant us at mail spravce@idoklad.czSystem.NullReferenceException at Doklad.Facades.Services.ODataService.OnChangeIssuedInvoiceItems(IssuedInvoiceItem issuedInvoiceItem, UpdateOperations operations) in d:\Projects\MVC\Main\Doklad.Facades\Services\ODataService.cs:line 496
Nemáte někdo funční příklad založení faktrury a přidání položek?