This project is read-only.

Entita FakturaVydana

ID int IDENTITY(1,1) NOT NULL,
Agenda_ID int NOT NULL,
Odberatel_ID int NULL,
OdberatelDokladAdresa_ID int NOT NULL,
MojeFirmaDokladAdresa_ID int NOT NULL,
Mena_ID int NOT NULL,
KonstatniSymbol_ID int NULL,
ZpusobUhrady_ID int NULL,
CisloDokladu varchar(10) NOT NULL,
PoradoveCisloDokladu int NOT NULL,
VariabilniSymbol varchar(10) NOT NULL,
Popis nvarchar(max) NOT NULL,
DatumVystaveni datetime NOT NULL,
Splatnost smallint NOT NULL,
DatumSplatnosti datetime NOT NULL,
DatumPlneni datetime NOT NULL,
CelkemBezDph money NOT NULL,
CelkemSDph money NOT NULL,
CelkemDph money NOT NULL,
CelkemBezDphDm money NOT NULL, -- zde sufix Dm znamená domácí měna
CelkemSDphDm money NOT NULL,
CelkemDphDm money NOT NULL,
Zaokrouhleni money NOT NULL,
ZakladNulova money NOT NULL,
ZakladNulovaDm money NOT NULL,
ZakladSnizena1 money NOT NULL,
ZakladSnizena1Dm money NOT NULL,
VyseSnizena1 money NOT NULL,
VyseSnizena1Dm money NOT NULL,
CelkemSnizena1 money NOT NULL,
CelkemSnizena1Dm money NOT NULL,
ZakladSnizena2 money NOT NULL,
ZakladSnizena2Dm money NOT NULL,
VyseSnizena2 money NOT NULL,
VyseSnizena2Dm money NOT NULL,
CelkemSnizena2 money NOT NULL,
CelkemSnizena2Dm money NOT NULL,
ZakladZakladni money NOT NULL,
ZakladZakladniDm money NOT NULL,
VyseZakladni money NOT NULL,
VyseZakladniDm money NOT NULL,
CelkemZakladni money NOT NULL,
CelkemZakladniDm money NOT NULL,
Uhrazeno bit NOT NULL,
DatumUhrady datetime NOT NULL,
DatumStorna datetime NOT NULL,
Poznamka nvarchar(max) NOT NULL,
Stav tinyint NOT NULL,
Deleted bit NOT NULL,
Exported tinyint NOT NULL, -- příznak že byl záznam exportován, největší význam má u faktury kde udává že byla stažena do ERP systému.
SazbaDphNulova money NOT NULL,
SazbaDphSnizena1 money NOT NULL,
SazbaDphSnizena2 money NOT NULL,
SazbaDphZakladni money NOT NULL,
Verze int NOT NULL,
TextPredPolozkami nvarchar(max) NOT NULL,
TextZaPolozkami nvarchar(max) NOT NULL,
OdeslanoOdberateli bit NOT NULL,
OdeslanoUcetni bit NOT NULL,
DatumPosledniUpominky datetime NOT NULL,
PocetUpominek int NOT NULL,
Kurz decimal(9, 4) NOT NULL,
KurzMnozstvi decimal(9, 4) NOT NULL,
TiskovaSestavaJazyk_ID int NULL,
CisloObjednavky varchar(20) NOT NULL,
VyuctovanoFakturou_ID int NULL,
TypDoklad tinyint NOT NULL,
DanitZalohu bit NOT NULL,
DatumZmeny datetime NOT NULL,
CisloPokladnihoDokladu varchar(10) NOT NULL,
PoradoveCisloPokladnihoDokladu int NOT NULL,
PDTiskovaSestavaJazyk_ID int NULL,
DatumUcetnihoPripadu datetime NOT NULL,
PocetKopii int NOT NULL,
Last edited Dec 27, 2012 at 3:38 PM by Skudce, version 4

Comments

No comments yet.