This project is read-only.

Entita Kontakt

ID int IDENTITY(1,1) NOT NULL,
Agenda_ID int NOT NULL,
Nazev nvarchar(200) NOT NULL,
Jmeno nvarchar(50) NOT NULL,
Prijmeni nvarchar(50) NOT NULL,
Ulice nvarchar(100) NOT NULL,
Mesto nvarchar(50) NOT NULL,
Psc varchar(11) NOT NULL,
Email varchar(50) NOT NULL,
Telefon varchar(20) NOT NULL,
Mobil varchar(20) NOT NULL,
Fax varchar(20) NOT NULL,
Www nvarchar(50) NOT NULL,
Ic varchar(20) NOT NULL,
Dic varchar(20) NOT NULL,
Deleted bit NOT NULL,
Exported tinyint NOT NULL,
Stat_ID int NULL,
Verze int NOT NULL,
Osloveni nvarchar(50) NOT NULL,
AdresaIdg uniqueidentifier NOT NULL, -- Pole obsahuje GUID řetězec který se používá pro synchronizaci kontaktů mezi systémy
CreditCheck int NOT NULL,
ZasilatUpominky bit NOT NULL,
DicSk varchar(20) NOT NULL,
DatumZmeny datetime NOT NULL,

Last edited Dec 27, 2012 at 3:32 PM by Skudce, version 1

Comments

No comments yet.