This project is read-only.

SazbyDPH

ID int IDENTITY(1,1) NOT NULL,
Nazev nvarchar(50) NULL,
DruhSazby tinyint NOT NULL,
Sazba money NOT NULL,
PlatnostOd datetime NOT NULL,
PlatnostDo datetime NOT NULL,
Stat_ID int NOT NULL,
DatumZmeny datetime NOT NULL

Pro aktualizaci číselníku sazeb ve vaší aplikaci můžete využít metodu GetChangesSazbyDph která vrací změny v tabulce provedené po datu které zadáte jako parametr. To znamená pokud dojde ke změně po datu kdy jste si naposledy stahovaly změny.

Příklad:
https://www.idoklad.cz/odataservice.svc/GetChangesSazbyDph/?datumZmeny=datetime'... DATUM ...'&SecureToken=... TOKEN ...

datumZmeny ve tvaru např. 2012-12-22T23:59:59.997
Last edited Jan 4, 2013 at 11:17 AM by Skudce, version 2

Comments

No comments yet.